ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 
 

ประวิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2345   ได้มีชาวบ้าน  3  กลุ่ม  คือ กลุ่มบ้านทรายมูลใหญ่  กลุ่มบ้านขิงโคก  กลุ่มบ้านขิงข่า  ซึ่งทั้งสามกลุ่มหมู่บ้านนี้เป็นชาวอำเภอทรายมูล   จังหวัดยโสธร  ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากในป่าแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย  ซึ่งบริเวณป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นถ่อน  จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านที่เพิ่มตั้งขึ้นใหม่

อ่านต่อ

แผนที่แสดงอาณาเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านถ่อน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน    มีอาณาเขตติดต่อ

อ่านต่อ